Matapelajaran Vokasional – Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara

Matapelajaran Vokasional (MPV) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara (MPPU) adalah matapelajaran teknikal di dalam sistem pendidikan Menengah atas Malaysia.

Ini adalah kerana matapelajaran MPPU merupakan subjek elektif dan kemahiran di sekolah – sekolah biasa di Malaysia.

Matapelajaran ini dianggap salah satu subjek di dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan sijil kemahiran adalah dikeluarkan oleh pihak sekolah sahaja. Matapelajaran ini berbeza dengan PVMA – PPU yang mana menawarkan Sijik Kemahiran Malaysia (SKM) di akhir pengajian.

Di Kolej Vokasional, matapelajaran seumpama ini sudahpun ditawarkan di dalam program PPU mereka.

Bagi memudahkan pelajar saya membuat ulangkaji, dibawah adalah sitemap bagi semua perkara di dalam laman ini yang berkaitan dengan matapelajaran ini.

MPV MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA TINGKATAN 4

 • BUKU TEKS MPV – MPPU TINGKATAN 4
 • NOTA PVMA – PPU TINGKATAN 4
  • Nota Ringkas
   • Pengenalan kepada bidang penyejukan dan penyamanan udara
   • Keselematan dan kesihatan pekerjaan
   • Peralatan dan metrologi
   • Kerja pemaipan
   • Komponen kitaran asas penyejukan dan penyamanan udara
   • Pengendalian bahan pendingin
   • Elektrik asas
   • Sistem kawalan
  • Video & Penerangan
   • Pengenalan kepada bidang penyejukan dan penyamanan udara
   • Keselematan dan kesihatan pekerjaan
   • Peralatan dan metrologi
   • Kerja pemaipan
   • Komponen kitaran asas penyejukan dan penyamanan udara
   • Pengendalian bahan pendingin
   • Elektrik asas
   • Sistem kawalan
 • LATIHAN PVMA – PPU TINGKATAN 4
  • Pengenalan kepada bidang penyejukan dan penyamanan udara
  • Keselematan dan kesihatan pekerjaan
  • Peralatan dan metrologi
  • Kerja pemaipan
  • Komponen kitaran asas penyejukan dan penyamanan udara
  • Pengendalian bahan pendingin
  • Elektrik asas
  • Sistem kawalan
 • BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PVMA – PPU TINGKATAN 4
  • DSKP KSSM MPV – MPPU T4 MUAT TURUN
  • Rancangan pengajaran Tahunan
  • Rancangan pengajaran Harian

MPV MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA TINGKATAN 5

 • BUKU TEKS MPV – PPU TINGKATAN 5
 • NOTA PVMA – PPU TINGKATAN 5
  • Nota Ringkas
   • Sistem penyamanan dan pengalihan udara
   • Pengenalan keusahawanan
  • Video & Penerangan
   • Sistem penyamanan dan pengalihan udara
   • Pengenalan keusahawanan
 • LATIHAN PVMA – PPU TINGKATAN 5
  • Sistem penyamanan dan pengalihan udara
  • Pengenalan keusahawanan
 • BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PVMA – PPU TINGKATAN 5
  • DSKP KSSM MPV – MPPU T5 MUAT TURUN
  • Rancangan pengajaran Tahunan
  • Rancangan pengajaran Harian

HUBUNGI SAYA

Jika anda ada sebarang maklumbalas berkenaan mata pelajaran diatas, hubungi saya di chegu[at]cyrildason[dot]com atau di laman Facebook saya: FB.com/cyrildason